fbpx

7 สิ่งที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อของจากคุณ Price v.s. Value

เนื่องจากราคาเปลี่ยนแปลงได้ไม่มาก ซึ่งคุณค่าของสินค้าและบริการนั้นขึ้นกับ Perception การรับรู้ของลูกค้าด้วย วันนี้ผมจึงจะมาพูดถึง 7 สิ่งที่จะทำให้ลูกค้าของคุณมองเห็นคุณค่าซึ่งจะทำให้ตัดสินใจซื้อสินค้า/บริการของคุณง่ายขึ้น www.JBizThai.com Facebook : @JBizThai