หนังสือ “ลาออกจากงานประจำ ทำธุรกิจส่วนตัวให้ร่ำรวย”

หนังสือลาออกจากงานประจำ ทำธุรกิจเงินล้าน

หนังสือเล่มนี้จะสอนให้ท่านสามารถเริ่มต้นทําธุรกิจของท่านเองได้โดยไม่ยากโดยจะสอนทุกแง่มุมที่ท่านจําเป็นต้องรู้และเข้าใจในการเริ่มจัดตั้งธุรกิจด้วยตัวท่านเอง การดำเนินงานการบริหารและจัดการธุรกิจโดยไม่ผิดพลาด จะลงลึกถึงรายละเอียดที่จำเป็นซึ่งแม้คุณอาจจะมีแค่แนวคิดหรืออาจจะมีสินค้าและบริการอยู่แล้วแต่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ จัดตั้งบริษัทฯห้างหุ้นส่วนจํากัด รวมถึงการสร้างโรงงาน การขายสินค้าทั้งในประเทศ ทั้งแบบออนไลน์ออฟไลน์และการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

ลิ้งค์หนังสือ “ลาออกจากงานประจำ ทำธุรกิจส่วนตัวให้ร่ำรวย”
http://bit.ly/StartBusinessRich

วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ท่านไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาไปกับการลองผิดลองถูกเป็นการเตรียมท่านให้พร้อมทั้งด้านแนวคิด กรอบความคิด ความเข้าใจและการลงมือทําได้จริงเป็นการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์จริงในการทําธุรกิจที่ประสบความสําเร็จและได้ช่วยเหลือให้หลายๆคนได้ก่อตั้งธุรกิจจนประสบความสําเร็จและบริหารธุรกิจจนร่ํารวยเช่นกัน

เนื้อหาในรายละเอียดจะครอบคลุมตั้งแต่การให้แนวคิดและวิธีการเลือกหาสินค้าและบริการมาขายการพิจารณาความเป็นไปได้ของสินค้าและบริการแต่ละชนิดที่จะนํามาขาย/ทําตลาดหลักในการกําหนดราคาขาย คุณค่าของสินค้าและบริการ การหาเงินลงทุนรายละเอียดและการทําแผนธุรกิจ วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียการทําธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดาห้างหุ้นส่วนจํากัด และบริษัทจํากัด ความรู้ด้านภาษีและการบริหารภาษี การทําบัญชีกระบวนการขายและทักษะการปิดการขาย การบริหารบริษัท/หน่วยธุรกิจของท่านข้อคิดข้อควรระวังต่างๆและเนื้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งนี้ก็เพื่อให้ท่านสามารถประหยัดเงินและประหยัดเวลาที่จะเสียไปในลองผิดลองถูกเองและยังเปิดโอกาสให้ท่านพบได้พบโอกาสและไอเดียใหม่ๆในการทําธุรกิจหนังสือเล่มนี้เหมาะสําหรับทั้งมือใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ทําธุรกิจ