money expo 2020

บรรยากาศและสิ่งที่ได้จาก งาน Money Expo 2020 ที่อิมแพค เมืองทองธานี (22-25 ตุลาคม 2563)

ในงานมีเซลส์เก่งๆจากหลายบูธเข้ามาชักชวนท่านให้ซื้อสินค้าจากบริษัทนั้นๆ ท่านจะเรียนรู้อะไรได้จากเซลส์เก่งๆเหล่านั้นบ้าง? รายละเอียดการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงินและการช่วยเหลือจาก บสย และบรรยากาศโดยรวมของงาน Money Expo ในครั้งนี้ครับ

www.JBizThai.com
Facebook : @JBizThai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *