คอร์ส “สอนมือใหม่สร้างธุรกิจ ทำธุรกิจให้ร่ํารวยยั่งยืน”

คอร์สเริ่มต้นทำธุรกิจ

คอร์สนี้จะสอนให้ท่านสามารถเริ่มต้นทําธุรกิจของท่านเองได้โดยไม่ยาก วีดีโอนี้สอนทุกแง่มุมที่ท่านจําเป็นต้องรู้และเข้าใจในการจัดตั้งธุรกิจ การดําเนินงาน การบริหารและจัดการธุรกิจโดยไม่ผิดพลาด หลักสูตรนี้จะลงลึกถึงรายละเอียดที่จําเป็น แม้คุณอาจจะมีแค่แนวคิด หรืออาจจะมีสินค้าและบริการอยู่แล้วแต่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ จัดตั้งบริษัทฯ ห้างหุ้นส่วนจํากัด รวมถึงการสร้างโรงงาน การขายสินค้าทั้งในประเทศ ทั้งแบบออนไลน์ ออฟไลน์และการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ท่านไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาไปกับการลองผิดลองถูก เป็นการเตรียมท่านให้พร้อมทั้งด้านแนวคิด กรอบความคิด ความเข้าใจ และการลงมือทําได้จริง เป็นการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์จริงในการทําธุรกิจที่ประสบความสําเร็จและได้ช่วยเหลือให้หลายๆคนได้ก่อตั้งธุรกิจจนประสบความสําเร็จและบริหารธุรกิจจนร่ํารวยเช่นกัน

**ลิ้งค์สมัครคอร์สออนไลน์ตามข้างล่างนี้ครับ สำหรับโค๊ดส่วนลด (PromoCode) สำหรับลด 70% สำหรับเดือนนี้ คือ ETLI403001 (ถ้าหมดอายุให้สอบถามทางอีเมลหรือโทรติดต่อได้ครับ)
กดลิ้งค์ที่นี่เพื่อเข้าสู่คอร์สเรียนสอนมือใหม่สร้างธุรกิจ
https://edumall.co.th/courses/Startyourownbusiness

   เนื้อหาในรายละเอียดจะครอบคลุมตั้งแต่การให้แนวคิดและวิธีการเลือกหาสินค้าและบริการมาขาย การพิจารณาความเป็นไปได้ของสินค้าและบริการแต่ละชนิดที่จะนํามาขาย/ทําตลาด หลักในการกําหนดราคาขาย คุณค่าของสินค้าและบริการ การหาเงินลงทุน รายละเอียดและการทําแผนธุรกิจ วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียการทําธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนจํากัด และบริษัทจํากัด ความรู้ด้านภาษีและการบริหารภาษี การทําบัญชี กระบวนการขายและทักษะการปิดการขาย การบริหารบริษัท/หน่วยธุรกิจของท่าน ข้อคิดข้อควรระวังต่างๆและเนื้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งนี้ก็เพื่อให้ท่านสามารถประหยัดเงินและประหยัดเวลาที่จะเสียไปในลองผิดลองถูกเองและยังเปิดโอกาสให้ท่านพบได้พบโอกาสและไอเดียใหม่ๆในการทําธุรกิจ คอร์สนี้เหมาะสําหรับทั้งมือใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ทําธุรกิจมากก่อนและผู้ที่มีประสบการณ์ขายสินค้าและบริการมาบ้างแล้วและต้องการจะขยายธุรกิจหรือต้องการจัดตั้งเป็นบริษัทฯ นิติบุคคล